Dette er ein artikkel for abonnentane våre

06. Oktober 2019

Måling som musikk


Målaren Marco Angelucci har i sommar arbeidd med eit bilete av utsikta frå Samlen mot Kvam. Til dette har han teke i bruk ein gammal og for mange gløymd måleteknikk.


Login HF