Dette er ein artikkel for abonnentane våre

02. Oktober 2019

Budsjettet auka med 70 millionar kroner, men rådmannen nemnde det ikkje

Kostnaden med skulevøle og idrettshall i Jondal har auka frå 103 til 172 millionar kroner, men er ikkje grunngjeven i budsjettet og tertialrapporten i år.


Login HF