Dette er ein artikkel for abonnentane våre

27. September 2019

Stiller spørsmål om plankontor i Jondal

Omsyn til brukarane, samlokalisering og unødig flytting av tilsette kolliderer med intensjonen om arbeidsplassar i Jondal.


Login HF