Publisert 26. september 2019 kl. 08.33.

Skiløypa på Vassendevatnet og kraftlinja

Jeg må berømme innsatsen til de som bruker fritiden sin og legger til rette en fantastisk skiløype i et unikt terreng rundt Vassendevatnet i Jondal. Jeg er også takknemlig, ydmyk og lykkelig som nyter godt av andres innsats.

Jeg leste i avisa et forslag om å legge kraftlinja i bakken, og den ideen synes jeg er god, når man tenker på minst mulig inngrep i terrenget. Det vil på lang sikt være en fornuftig løsning hvor våre etterkommere kan si at her ble det utøvet et valg med fornuft og samvittighet.

Jeg registrerer også at styreformannen hos utbygger ikke deler synspunktene til de som bruker masse dugnadstimer, ref. avisoppslag.

Jeg har også vært i kontakt med en sivilingeniør som har jobbet med prosjektering av kraftlinjer, og han utalte at legger man linja i bakken, vil det bli dyrere enn luftstrekk. Men hvis det må settes inn ekstra tiltak, for eksempel ekstra markering av luftstrekket, kan valget med å legge kablene i bakken være et alternativ. Ved å legge linja i bakken vil den være bedre beskyttet mot ising og tordenvær.


Økonomisk mener jeg en slik linje må sees på som en langsiktig investering på 50–75 år og ikke 3–7 år.

Jeg håper at styreformannen endrer vedtaket, slik at vi sitter igjen med et godt omdømme/ettermæle overfor våre etterkommere. Man må også huske reklameeffekten.

Audun Svåsand