Dette er ein artikkel for abonnentane våre

20. September 2019

Utval får ikkje meir makt

Det «nye» planutvalet får ikkje nye oppgåver. Formannskapet skal framleis handsama større planar.


Login HF