Publisert 20. september 2019 kl. 14.00.

Ei ny tid

Oddvar Brakestad skal ha takk for rosen HF fekk i eit innlegg i avisa for å bidra til å opplysa veljarane. Han viste til ei utsegn frå underteikna om at valdebatten kan vera starten på at HF kan verta ein lokalpolitisk aktør på andre måtar enn å berre skriva om lokalpolitikk, og skreiv at HF sikkert vil gjera greie for kva det tyder.

Høvet er her, etter ein hektisk periode med kommunevaldominans i redaksjonen. Lokalpolitikarane treng ikkje ottast at me skal gå dei i næringa ved å opptre som lokalpolitikar. Min tanke bak utsegna var at HF i større grad enn tidlegare kan leggja til rette for politisk debatt på andre arenaer enn i avisspaltene, til dømes ved å ta initiativ til politiske debattar både knytte til val og elles. Som eg òg sa i samband med debattarrangementet, trur eg kvemmingane kan ha godt av å møtast på tvers av bygdene og reinsa lufta av og til. Det kan gjelda både større enkeltsaker og meir generell politikk.

Mediebransjen, også lokalavisene, går gjennom store omveltingar. Det er såleis ikkje utenkjeleg, snarare truleg, at HF snart kjem til apa etter andre og produsera politisk stoff i form av både lyd og levande bilete.


I denne samanheng kan eg røpa – spoiler alert, som det visstnok heiter i ei kulare språkdrakt enn eg kler – at HF nyleg har inngått ein avtale med Agderposten medier AS som gjer oss til ein del av eit samarbeid mellom kring 15 avishus om mellom anna publiseringsløysingar. Redaksjonen har god von om at dette skal gje tingarane våre eit monaleg betre tilbod, ikkje minst digitalt, tidleg i 2020. Den nye plattforma vil me nytta til å følgja lokalpolitikken tett sett med både kvamma- og jondalsaugo.

Sigbjørn Linga,

redaktør i Hordaland Folkeblad