Publisert 19. september 2019 kl. 15.57.

Vurderer sommarferje


Ei ekstra sommarferje vert vurdert mellom Tørvikbygd og Jondal.


Frp, H og V stod bak framlegget om å tinga ei sak om ei ekstra ferje på sambandet om sommaren. Fylkesutvalet vedtok det samrøystes i Bergen i dag.

– Det ligg ingen forpliktingar i det. Me vil berre ha fakta på bordet, sa Terje Søviknes (Frp).

Frode Nygård i Kvam Frp opplyser at han har arbeidd for å få fylkestingsgruppa til partiet til å fremja sommarferja.

Det vert ingen ekstra avgangar i Hardanger utover det som fylkesrådmannen har føreslege og som HF tidlegare har omtala. Utvalet vil bruka 20 millionar kroner ekstra på sambanda Hodnanes–Jektavik og Sydnes–Fjelberg. Fyrstnemnde får fire rundturar ekstra, sistnemnde éin rundtur ekstra. Pål Kårbø (KrF) stod bak framlegget.

Benthe Bondhus (Sp) fekk full støtte til eit framlegg om at det må vera rom for å vurdera å auka kapasiteten i anbodsperioden på ferjesamband som får vesentleg trafikkauke.