Publisert 15. september 2019 kl. 17.14.

Opne sluser stengde vegar


Kvam har gått klar både dramatikk og ein del E16-trafikk i det kraftige regnvêret.


E16 mellom Bergen og Voss har vore stengd sidan laurdag, men vart opna att med manuell dirigering sundag. Fylkesveg 49 og 79 gjennom Kvam har for det m meste ikkje vore eit omkøyringsalternativ for gjennomgangstrafikken. Vegen har nemleg òg vore stengd mellom Kvanndal og Granvin på grunn av rasfare.

Dermed var mellom anna E134 over Haukeli eit alternativ for dei som skulle reisa mellom aust og vest.

I Jondal har fylkesveg 550 vore stengd sidan laurdag etter eit jordras ved Bjotveit mellom Herand og Utne, men vegen vart opna att sundag.

Korkje i Kvam eller Jondal er det meldt om alvorlege hendingar som følgje av uvêret, men rikeleg med vatn er det overalt.

Vêrmeldingane tilseier at regnet skal spakna sundag ettermiddag og kveld.