Publisert 11. september 2019 kl. 16.14.

Må venta på papiravisa

HF-tingarar mellom anna på Stord må inntil vidare rekna med å få avisa seinare i posten enn dei har gjort til no. Årsaka er at den såkalla ruteklargjeringa i Bergen og Stavanger vart flytta til Austlandet 2. september, og at det er kome eit nytt omlastingspunkt i Haugesund. Tingarar i region 54, som har postnummer mellom 5400 og 5499, får avisene via sistnemnde punkt. Avisene vert sende dit via Oslo. Konsekvensen er at dei ikkje kjem fram før på tredje vyrkedag. Dermed kjem tysdagsavisa fram torsdag og fredagsavisa fram tysdag, ifølgje Posten.

Dagleg leiar Camilla Skaar Ljones i HF minner om at tingarar kan få tilgang til heile avisa på nett måndag kveld og torsdag kveld. Dei som vantar påloggingsinformasjon, kan ta kontakt med HF, seier ho.