Publisert 10. september 2019 kl. 00.28. Oppdatert 10. september 2019 kl. 15.14.

Valnatta: Jostein Ljones vil sjå til Ap


– Det er ikkje unaturleg å tenka raudgrønt, seier ordføraren, som gjerne vil halda fram som det.

Når 100 prosent av røystene er førebels talde, og 70,3 prosent er endeleg opptalde, ser valresultatet slik ut:
(Tal på mandat og endring i parentes; endring i prosentpoeng sidan valet 2015 i andre parentes):

Sp: 29,4 % (8. -1)(-1,6 pp.)
Ap: 23,2 % (6. 0)(+2,5 pp.)
Frp: 14,0 % (4. +1)(+2 pp.)
Krf: 9,8 % (3. 0)(-2,4 pp.)
H: 8,7 % (2. -1)(-1,7 pp.)
MDG: 6,0 % (2. +1)(+0,9 pp.)
SV: 3,7 % (1. 0)(-0,0 pp.)
R: 3,6 % (1. +1)(+3,6 pp.)
V: 1,5 % (0. -1)(-3,3 pp.)

Personrøyster vert talde tysdag og kan føra til ytterlegare endringar.
Ap er nærast å vinna eit mandat. KrF er nærast å tapa eit.

Oppdatering: Tysdag ettermiddag kunngjorde Ap, KrF, H og Frp at dei ønsker Torgeir Næss som ordførar.


Ordførar Jostein Ljones (Sp) seier seg nøgd med at Sp framleis er det største partiet i Kvam.
– Me gjer eit godt val. Det burde føra til at me får lov til å halda fram, seier ordføraren til HF natt til tysdag.
Partiet har gått ned med 1,6 prosentpoeng sidan 2015. Ljones seier det ikkje er uventa.
– Me er aldri nøgde med nedgang, så klart. Men eg er nøgd med at me gjer eit veldig godt val. Det kostar å sitta og styra. Eg hadde håpa at me klarte å halda på ni mandat. Resultatet av personrøystene har me ikkje før i morgon. Det kan endra litt på resultata, seier Ljones.


Ønsker samarbeid med Ap

Dei førebelse tala tilseier ikkje om store endringar samanlikna med førre periode, men konstellasjonen som sikra Jostein Ljones (Sp) ordførarkjeda i 2015 (Sp, KrF og H), har ikkje lenger fleirtal.
Ap har heller ikkje fleirtal saman med R, SV, MDG og KrF.
– Det vert spanande forhandlingar. Eg håpar me får til eit godt samarbeid med eit styringsdyktig fleirtal, seier Ljones.
Han ikkje har avtala møte med nokon enno.
– Kvar ser du etter allierte?
– Eg har ikkje diskutert dette med forhandlingsutvalet enno, men me ser etter eit fleirtal som kan gi stabilitet. Då er det ikkje unaturleg å tenka raudgrønt.
– Trur du du får overtydd Torgeir Næss om å støtta deg som ordførar?
– Det veit eg ikkje.
Sp og Ap har med desse tala 14 mandat til saman – og dermed fleirtal i heradsstyret.
– Eg skal ikkje uttala meg sterkt, men eg ønsker meg eit samarbeid den vegen, og å dra med nokre av dei samarbeidspartnarane me har i dag.


53,3 prosent i Strandebarm

Sp gjer det særleg godt i Strandebarm. Der får partiet 53,3 prosent av røystene. Vel å merka gjeld dette berre dei som har røysta i Strandebarm – ikkje alle med adresse i krinsen.
– Me har vore tydelege i sakene som betyr noko i Strandebarm. Det handlar mykje om arealplan og trygge arbeidsplassar. Det har nok spelt inn.
I Ålvik får Sp derimot berre 10,8 prosent. Der er både Ap (46,6 prosent) og Raudt (12,4 prosent) større.
– Det kjem kanskje ikkje som noko sjokk?
– Det er ikkje uventa at me ikkje gjer det like godt der inne. Me ser at det er mange «slengarar» på listene. Me får avventa det endelege resultatet, seier Ljones.


– Andre saker på dagsordenen

Nasjonalt har Sp auka oppslutninga med 6,7 prosent, og er med det den store valvinnaren.
– Kvifor ser me ikkje den same tendensen i Kvam?
– Det er ikkje dei same sakene som har stått på dagsordenen. Sp har enorm framgang i Nord-Noreg, og i kommunar som er prega av distrikt og sentralisering. Me er ikkje i ein samanslåingsprosess. Det har nok spelt inn. Dessutan er me eit stort parti i Kvam frå før. Det skal noko til å klara ein framgang då.

R har størst auke samanlikna med 2015 – men partiet stilte ikkje med liste det året. I 2011 fekk R 1,9 prosent. Ap har nest størst auke, med 2,5 prosentpoeng.
Venstre går mest ned: 3,3 prosentpoeng. Også KrF gjer det dårleg samanlikna med 2015: -2,4.

Av 6.598 røysteføre har 4.444 røysta i Kvam. Det gir ei deltaking på 68,6 prosent. Det er ein auke på 4 prosentpoeng samanlikna med 2015.
28 røysta blankt. 1.306 førehandsrøysta.