Publisert 10. september 2019 kl. 21.28. Oppdatert 11. september 2019 kl. 15.41.

Hammer og Dalseth utan fast plass i Ullensvang


Både Olav-Magnus Hammer (Ap) og Reidun Haugen Dalseth (KrF) frå Jondal vert varamedlemer i kommunestyret i Ullensvang. Ap har i dag kontakta fleire parti for å få til samarbeid.

Fire av 33

Som 2. varamedlem i eit parti med 14 representantar i kommunestyret kan Hammer truleg rekna med å få møta ofte uansett. Kjellaug Hoås Samland (Ap) frå Jondal var kumulert og kom inn som den tredje i Ap-gruppa.
Dalseth, derimot, vart vippa ned frå toppen av KrF-lista og enda som 1. varamedlem, bak fast representant Håkon Kvammen. Han fekk fleire av både personstemmer og slengarar enn herandskvinna.
I H kapra kumulerte Elin Eide Brattabø frå Jondal ein av fire faste plassar. I Sp fekk Lajla-Margrethe Lindskog-Lund og Tiril Eiken frå Jondal to av ni plassar. Eiken var den siste på lista som fekk fast plass. Sp mista eitt mandat til Venstre i innspurten av oppteljinga.
Dermed får dagens Jondal kommune i alt fire av 33 representantar i kommunestyret, som er meir enn folketalet åleine tilseier.

Haug sette slengarrrekord

Den einaste kumulerte kandidaten som ikkje kom inn i kommunestyret, var Inger Marie Himle i SV. Kåre Olav Grønsnes frå Ullensvang tok innersvingen på henne frå posisjonen sist på lista, takka vere 33 personstemmer og heile 84 slengarar.
Ap-topp Roald Aga Haug sette elles ny personleg rekord med 1.152 personstemmer. Han fekk i tillegg 166 slengarar.
Lindskog-Lund fekk 423 personstemmer og 36 slengarar.
Finn Hagen trekte seg nyleg som toppkandidat og leiar i Ullensvang Frp, men er vald inn i kommunestyret. Hardanger Folkeblad skriv at han kjem til å søkja om fritak.

Dei faste representantane

Sp:
Lajla-Margrethe Lindskog-Lund
Lars O. Seim
Jørund Kvestad
Hildegunn Espe
Olav B. Hus
Per Helge Sekse
Ingvild Hauso
Jan Asbjørn Utne
Tiril Eiken

V:
Eivind Tokheim

Raudt:
Terje Kollbotn
Andreas Jacobsen

Ap:
Roald Aga Haug
Trond Instebø
Kjellaug Hoås Samland
Vidar Solvi
Gard Per Arne Folkvord
Erik Tomasgard
John Helge Rasmussen
Trygve Bolstad
Jarle Vangen
Kristin Elisabet Horne Moe
Johnny Vikne
Lasse Tverdal
Amund Velure
Marit Jensen Måkestad

SV:
Kåre Olav J. Grønsnes

KrF:
Håkon Kvammen
Reidun Haugen Dalseth

H:
Erlend Nævdal Bolstad
Geir Midtun
Elin Eide Brattabø
Anna Maria Kråkevik

Frp:
Finn Hagen

– Sp var lunka

Mykje tyder på at valvinnar Roald Aga Haug held fram som ordførar, men han må fyrst skaffa seg fleirtal. Han opplyser til HF i kveld at han opplevde Sp som lunka då Ap tok kontakt for å starta drøftingar om eit samarbeid i dag.
For å sikra framdrift, har Ap difor vendt seg i andre retningar. Han ynskjer ikkje å oppgje detaljar før dei aktuelle partia har drøfta saka internt, men har von om ei nokså rask avklaring.
– Me har hatt Sp som fyrsteval, men kan ikkje venta på dei i lang tid, seier Haug.
Leiar i forhandlingsutvalet i Sp, Jon Larsgard (Sp), stadfestar at han var i kontakt med Haug i går. Han seier at han har gjeve uttrykk for at Sp vil vera open for samtalar om det kjem ein formell førespurnad.
Samstundes påpeika Larsgard i samtalen med Haug at eit slikt samarbeid må drøftast internt i partiet, ettersom Sp er oppfatta som hovudmotstandaren til Ap i valkampen og dei store utslaga i valresultatet er eit uttrykk for ein skepsis til Sp-makt. Det har også vore tydelege motsetningar mellom dei to partia i arbeidet i fellesnemnda, nemner Larsgard.
– Slik sett er det rett at det er ein viss skepsis til kva som ligg i ein samarbeidsinvitasjon, seier Larsgard, som sjølv er ordførar i Jondal ut året.