Publisert 10. september 2019 kl. 00.01. Oppdatert 10. september 2019 kl. 15.18.

Valnatta: «Slengarar» seinka røystetellinga i Kvam: –Alvorlege problem

Programvara som skal tella røystene i Kvam herad elektronisk, har problem med å lesa «slengarar», altså personrøyster til kandidatar frå andre parti enn det ein røyster på.
Difor må valmedarbeidarane manuelt verifisera valsetlane som maskina ikkje klarar å tolka. Dette gjer at tellinga tek svært lang tid, fortel Kari Weltzien Vik, administrativ rådgivar i Kvam herad. Når det er tvil om ein setel skal forkastast eller godkjennast, må heile valstyret vera med og bestemma.
– Me har alvorlege problem, seier ho til HF natt til tysdag.


Éin krins er tald

Røystesetlane vert talde både manuelt og elektronisk. Den manuelle tellinga føregjekk i år krinsvis. Setlane vart leverte til rådhuset i 21.15-tida, og ein byrja å tella om lag 21.45. Ved midnatt er setlane frå Norheimsund-krinsen talde, medan resten ligg på vent.
Kommunen er i kontakt med leverandøren av teknikken for å prøva å løysa problemet. Ein ser på moglegheiter for å justera skannaren. Vik veit at andre kommunar har hatt det same problemet. Ho tør ikkje spå om når resultatet vil vera klart.
Dette problemet oppstod ikkje under prøvevalet 21. august, seier Vik. Men etter prøvevalet vart alle kommunar pålagde å reinstallera programvara før valet, mellom anna sidan skannaren i nokre kommunar hadde problem med å lesa utydelege stempel.


Mykje retting

Heradet har testa systemet sidan, men ikkje med like stort volum som røystene som har komme inn i dag.
– Det er eit fenomen i Kvam at veljarane rettar mykje på røystesetlane. Ein skriv kanskje opp seks slengarar per setel. Då kan du tenka deg korleis det vert når ein skal gjennom fleire tusen, seier Vik.
På den positive sida har den manuelle tellinga føregått krinsvis. Det vil seia at om noko skulle skjera seg, treng ein ikkje tella opp att røystene frå heile kommunen, berre frå den eine krinsen.
I tillegg har skannaren slite med setlar med blindeskrift som har lege mellom «vanlege» setlar. Dette problemet har ein løyst ved å samla desse i éin bunke.
Røystene i fylkesvalet fører ikkje til det same problemet, ettersom ein ikkje kan føra opp personar frå andre parti i fylkesvalet.