Publisert 09. september 2019 kl. 22.57. Oppdatert 10. september 2019 kl. 20.19.

Valvinnaren sprudla av Ap-dominans


Teljinga av dei siste røystene dempa Ap-dominansen noko, men Ap fekk 41,7 prosent av røystene, mykje takka vere svært brei støtte i Odda.

Retta opp inntrykket

Då 75,4 prosent av røystene var talde opp, låg Ap an til å få eit valresultat på 47,9 prosent og Sp på 20,6 prosent. Utklassing, med andre ord.
Toppkandidat Roald Aga Haug fekk difor ein samla applaus frå både med- og motspelarar då han kom smilande gjennom døra til Sentralbadet litteraturhus etter arbeid i valstyret. Like etter lyfta han glaset med noko sprudlande, servert av Ap-leiar Trygve Bolstad.
Ordførarkandidat og sjølverklært optimist Lajla-Margrethe Lindskog-Lund (Sp) frå Jondal klamra seg på det tidspunktet til vona om at oppteljing av fleire bygdekrinsar skulle retta opp inntrykket noko mot slutten. Og nett slik skulle det gå. Ap vart difor ikkje 2,5 gonger så stor som Sp, men berre halvannan gong så stor – 41,4 mot 28,4 prosent.
Likevel vart valet provet på at meiningsmålingar ikkje er til å lita på. Dei lokale målingane tinga av Hardanger Folkeblad tilsa nemleg at Sp kunne verta større enn Ap.

Treng ikkje Sp

I mandat inneber det 14 til Ap og p til Sp – til saman 23 av dei 33 representantane i det nye kommunestyret som møtest etter nyttår.
Ap er dermed ikkje avhengig av Sp for å få fleirtal, og kan oppnå det til dømes saman med Raudt (2) og SV (1).
Dermed tyder mykje på at Roald Aga Haug (Ap) held fram som ordførar i fire år til i den nye kommunen, men enno står det att å tinga om posisjonane.
H får 4, KrF 1, Frp 1 og V 1 mandat om den endelege oppteljinga stadfestar resultata. Dermed kjem truleg jondøling Elin Eide Brattabø (H), som er ein av fire kumulerte kandidatar, inn i det nye kommunestyret. Fyrstekandidat Reidun Haugen Dalseth (KrF) lever i større uvisse ettersom ho er ein av to kumulerte kandidatar på vallista som kjempar om éin plass. Representantnamna får me vita i dag.

Mobilisering i Odda?

Røystinga i Odda skal ha ein vesentleg del av æra eller skulda for at Ap til sist trassa lokale meiningsmålingar og slo knockout på dei andre partia. Der støtta nemleg 60,7 prosent Ap, medan Sp fekk berre 10,3 prosent av røystene.
Sp gjorde det monaleg betre i Røldal (45,7 prosent), Hauso (59,6 prosent), Jondal (44,4 prosent), Lofthus (58,0 prosent), men desse krinsane har såpass få innbyggjarar at dei ikkje kan vega opp for mobiliseringa i industribyen med 4.205 røysteføre.
I Herand er folk meir delte i synet – Ap fekk 36,5 og Sp 35,4 prosent av røystene.
Det samla frammøttet til det fyrste kommunevalet i den nye kommunen var 70,1 prosent. 37 røysta blankt.

– Eit godt val

– Sp gjorde eit veldig godt val, sjølv om eg gjerne skulle vorte ordførar. Eg var klar, seier Lindskog-Lund til HF morgonen etter valet.
I teorien kan ho enno få maktposisjonen, men ho innser at Ap truleg vil ikkje vil gje frå seg denne etter det gode resultatet partiet oppnådde måndag.
Før valet oppstod ein diskusjon om taktisk røysting etter at ordførar Solfrid Borge (Sp) i Ullensvang sa til NRK at folk måtte røysta på lokale personar for å få bygdene godt representerte. Dei krinsvise resultata tyder på at oppmodinga nådde fram til langt fleire enn berre Sp-veljarar.
Lindskog-Lund konstaterer at geografi spela ei vesentleg rolle i valet, i og med at Ap dominerte så sterkt i Odda og Sp så sterkt i fleire av dei andre delane av den nye kommunen.
– Eg hadde håpa at det vart litt jamnare for kommunens del, seier ho.
– Men alt i alt er du ikkje så skuffa over valet?
– Nei, eg er alltid optimist. Sp gjorde eit hopp i Odda og Tyssedal. Me kan ikkje vera misnøgde med å få 10 prosent i Odda.