Publisert 06. september 2019 kl. 13.25.

– Fylkesveg 49 må leggast i tunnel bak Norheimsund

For at Norheimsund sentrum skal utbygges til en tiltalende, mindre farlig og stillere gate, må fv. 49 rett gjennom sentrum legges i tunnel legges bak Norheimsund. Dette må være det første som må på plass: Plan for tunnel bak sentrum av Norheimsund, hvor den skal begynne i vest og hvor den skal ende i aust. Med rundkjøringer på begge sider av tunnelen. Slik som det er nå, er det vanskelig å få til en fin inngang til Norheimsund, fra begge sider. Nå-situasjonen er oppsamlingsplass på vestsiden med tilhengere og oppsamling av annet som ikke passer inn i et kommunesentrum for «Hardanger».

Da dette ellers vil stoppe den videre utbygging av Norheimsund, vil dette legge beslag på den videre veksten av sentrum. Slik som det er nå, er det farlig å bevege seg i sentrum, på grunn av at trafikken på fv. 49 har økt kraftig, fra fergeforbindelsen mellom Jondal og Tørvikbygd, både sommer og vinter, da det er glatt og en lett kan bli forstyrret av støyen fra trafikken og skli ut i kjørebanen.

Dette medfører at det blir mye støy, støv, trafikkaos og lite miljøvennlig, både for folk som er på besøk, de som arbeider i butikkene og de som bor i nærheten av hovedgaten i Norheimsund.


Jeg og sikkert mange andre opplever dette som stressende, med all den trafikken i «handlegata» i Norheimsund. Det er nesten ikke råd å føre en mobilsamtale når en er ute, på grunn av all den trafikkstøyen.

De aller fleste mennesker foretrekker litt stillhet i en støyende og travel hverdag.

Ellers så er det Kvam videregående skule det må satses på, med de maskiner og utstyr som kan møte dagens og framtidens behov. Det er fagkompetanse som skal til for at folk og kommunen kan få fram flere arbeidsplasser og flere produkter vi kan eksportere ut av kommunen og landet, og som gir skatteinntekter og arbeidsplasser i kommunen.

SV er for både private og offentlige industrielle foretak i hele landet, for at vi kan produsere mest mulig miljøvennlig.

Det nye kommunestyret har mange og framtidsrettede tiltak å ta fatt i, får håpe at de ser den «galskapen» med all den trafikken, som ikke blir mindre med årene.

Godt valg!

Torleif Hamre