Dette er ein artikkel for abonnentane våre

05. September 2019

Lausanakken-reguleringa: Knapt fleirtal med politikar som ikkje tok opp habilitetsspørsmål

Planane om å flytta eit oppdrettsanlegg til sjøen ved Lausanakken er kontroversielle. Måndag vedtok plan- og driftsutvalet (PDU) med fire mot tre stemmer å senda reguleringsplanen på høyring.


Login HF