Publisert 11. juni 2019 kl. 15.18.

Bassenget i Ålvik vert ikkje lagt ned

Berre KrF røysta for nedlegging i dag. Resten av partia vil halda fram med å driva bassenget, men berre bruka 250.000 kroner i året på drifta. Kjem det større investeringar, skal bassenget leggjast ned.

Kari Torpe (Sp) sa at det er godt mogeleg å redusera driftskostnadene monaleg frå dei stipulerte 515.000 kronene med dugnadsarbeid.

Geir Madsen (SV) sa at at ein bør vera ærleg og innsjå at bassenget vil verta nedlagt før eller sidan, og at løysinga er mellombels. Han vonar ålvikarane innan den tid ser seg tente med å bada i Hardangerbadet.

Heidi Sandven Botnen (KrF) sa at ho er forundra over at parti som

tidlegare har røysta for nedlegging, no gjer det motsette.