Publisert 07. mai 2019 kl. 13.18.

KrF vil opprette «Plastoppryddings-fond»

KrF heiar på alle frivillige som er med på plast-plukke-dugnad! I Vestland fylkesting vil vi jobbe for eit «Plastoppryddings-fond» på 10 millionar som laget ditt eller bygda di kan søke på. På denne måten vil vi premiere det viktige frivillige arbeidet som skjer rundt dette klima- og miljøproblemet, og samtidig skape haldningar som reduserer plastbruk og motiverer til resirkulering.

Plast på avvegar og i havet er eit stort miljøproblem. Q-tipsen, bruskorken eller taustumpen er gjengangarar når du ryddar stranda. Og viss det ikkje blir plukka opp, så blir det til slutt mikroplast som går inn i kretsløpet. Slik kan du faktisk ende opp med å ete q-tipsen til naboen .. Lekkert? Nei!

«Plastkvalen» har med sin død halde ein politisk tale som er mykje sterkare enn nokon av oss politikarar kunne klart. KrF vil følgje opp, og på landsmøtet vedtok vi mange gode tiltak, m.a. støtte forbod mot unødvendig eingongsplast, panteordningar og støtte til teknologiutvikling. Vi vil også utvide plastprodusentane sitt ansvar for plastprodukt, for å sikre at gjenvinning (sirkulærøkonomi) blir gjennomført.


Kvart år hamnar 8 millionar tonn plast i havet. Det er ein stor fare for fugl, fisk og dyreliv, og til sist også for menneske. Derfor er det viktig å ta tak i problemet. KrF vil, i tillegg til det offentlege, produsentane og forbrukarane, engasjere det frivillige organisasjonslivet til å vere med på plastplukking. Derfor vil vi ha eit lite fond som kan motivere, og som organisasjonane kan søke på.

Trude Brosvik

Fylkesordførarkandidat for Vestland KrF