Publisert 08. april 2019 kl. 18.00.

Lakseoppdrett ved Kvamsøy: «Heilt meiningslaust»

I HF 2. april oppmodar kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande oss til å lese lokalavisa, og seier at den spelar ei viktig rolle i demokratiet. Dette inspirerte meg til å skrive eit innlegg om det som no held på å skje ved Kvamsøy.

Det er meg ei gåte at ei privat verksemd i det heile tatt kjem på å ville legge eit lakseoppdrett midt i synet på oss som bur i Kvam. Det er meg også ei gåte at H, Sp og KrF vedtok i siste formannskapsmøte å sende kommuneplanen på ny høyring med akvakulturområdet inkludert. Desse partia har nok følgt rådmannen si innstilling, som tydelegvis ikkje ser på dette som noko problem! Det gjev grunn til stor bekymring!

Denne delen av Hardanger-fjorden er bestemt skal nyttast til allmenne friluftsføremål, og det er vel gjerne mange grunnar til det. Det er vakkert i Hardanger med fjell, fjord og Folgefonn. Mange er opptekne av estetikk. Nokre vil kanskje seie at eit slikt anlegg ikkje vil skjemme. Dette er eg ikkje samd i. Det er som om Lid Jarnindustri skulle få løyve til å bygge eit industribygg ved Steinsdalsfossen! Heilt meiningslaust.


Argumentasjonen med utviding av verksemda og fleire arbeidsplassar i kommunen, held ikkje i denne samanhengen. Ingen kan tillate seg å legge breisida si midt i syninga av den grunn.

At lakseoppdrett er ei omstridd næring med alt det medfører av problemstillingar rundt forureining, overlèt eg til ekspertane å uttale seg om. Eg er oppteken av miljø, men eg brenn også for å ta vare på kulturlandskap og har kvar dag stor glede av å rydde skog å skape noko vakkert i pakt med naturen og fuglane. Dette handlar om verdisyn, og i vår tid må næringslivet ta oss som tykkjer dette er livsviktig, på alvor.

Eg oppmodar alle om å engasjere seg i denne saka. Det vedkjem både vi som bur her og dei som vitjar Kvam. Det er no det skjer!

Tove Dorthea Fossedal,

ein opprørt innflyttar