Publisert 23. februar 2019 kl. 06.00.

Skjerping

Gjekk tur langs Strandvegen/svinestien i Grova i helga. Der ligg det hundeskit mest annankvar meter. Hundeeigarar må skjerpa seg! Det er bosspann langs vegen, og ingen grunn til at hundeeigar ikkje tar opp skiten og kasta den!

Sigrun Tolo