Dette er ein artikkel for abonnentane våre

20. Februar 2019

Mjølkebønder produserer mest


Kor store verdiar i kroner og øre produserer bøndene i Kvam og Jondal? Ein ny rapport prøver å svara.


Login HF