Publisert 19. februar 2019 kl. 09.14.

Vik er tilbake i Jondal


Trygve Vik er på plass igjen som teknisk sjef i Jondal.


Han var på jobb att i Jondal fredag. Vik seier at ei samla vurdering ligg bak valet om å gå tilbake til den gamle jobben.

Han byrja nyleg i ei stilling i Eidfjord kommune, men det vart med nokre få veker i jobben. Vik seier rådmennene i både Eidfjord og Jondal var fleksible, slik at han kunne gå tilbake til gamlejobben utan å arbeida i Eidfjord i den ordinære oppseiingstida.

Vik reknar med at han vert med på laget i Ullensvang kommune, men både arbeidsstad og stilling er enn så lenge uviss. Det som er sikkert, er at intensjonsavtalen slår fast at ingen skal seiast opp som følgje av samanslåinga.

Avdelingsingeniør Torkjell Tolo er tilsett som hamnesjef i Odda. Han reknar med at han kanskje kan byrja i jobben noko tidlegare – altså ein litt mindre glidande overgang – som følgje av at Vik har returnert.