Dette er ein artikkel for abonnentane våre

19. Februar 2019

Kommunen vil slutta med å brøyta private vegar


Komande vinter må private vegar i Jondal truleg brøytast av andre enn kommunen.


Login HF