Dette er ein artikkel for abonnentane våre

15. Februar 2019

Inviterer til båtspleiselag


Vil næringslivet i Hardanger ha turistbåt,må det vera med og finansiera tilbodet. Men korleis bør fordelinga vera?


Login HF