Publisert 15. februar 2019 kl. 15.55.

Stiller miljøkrav til cruiseskip

13 kommunar stiller seg bak 14 krav til cruiseskip som vil legga til kai i Noreg.

Mellom andre ordførarane i Bergen, Stranda i Geirangerfjorden og Eidfjord skreiv under på lista onsdag. Det skriv skipsrevyen.no.

Krava inneber mellom anna at cruiseskipa må redusera utslepp av nitrogen- og sulfuroksid frå 1. mars i år, nytta landstraum når dei ligg til kai frå 2025 og driva utsleppsfritt så snart det lét seg gjennomføra. Dessutan forpliktar kommunane seg mellom anna til å prioritera skip som kan dokumentera klima- og miljøtiltak og krevja utsleppsfri buss- og varetransport knytt til cruiseturisme frå og med 2022.

Det vart i 2018 sett cruiserekord i Hardanger, med 149.000 passasjerar og 109 anløp, ein auke på høvesvis 22 og 21 prosent samanlikna med 2017.