Ønsket artikkel finnes ikke! Vennligst oppdater nettleser eller gå tilbake. (HF,20190212,ARTICLE,190219999,AR).
Publisert 12. februar 2019 kl. 00.01.

Fakta

• Fylkesrådmannen bad i fjor Norconsult AS om å vurdera om det er mogeleg å samlokalisera avdelingane til Kvam vidaregåande skule på tomta til ei av avdelingane.

• Det tilrådde alternativet, A, er å samlokalisera avdelingane i Øystese, men å gje elevane verkstadudervising i eksisterande lokale i Steinsdalen.

• Alternativ B er å samla elevar og lærarar i Steinsdalen. Alternativet er frårådd i hovudsak fordi konsulentane meiner det vil gje større fysiske manglar ved skulen enn alternativ A.

• Saka skal etter planen drøftast av fylkespolitikarane i mars.