Publisert 11. februar 2019 kl. 11.32.

Innspel om legetenesta

Legekontora som finst i dag innanfor grensene til nye Ullensvang kommune, bør få ha sine kontorleiarar etter samanslåinga, skriv allmennlegeutvalet i kommunen til Odda, Jondal og Ullensvang kommunar. Utvalet meiner den nye kommunen bør ha to kommuneoverlegar i til saman 120 prosent stilling, som i dag. Oppgåvene som verksemdleiar bør ikkje leggjast til kommuneoverlegen, slik det føreslege, av omsyn til kapasitet og sjølvstende, meiner utvalet.