Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. Februar 2019

Opnar for vindkraft aust for Fyksesund, ikkje i Jondal


Miljødirektoratet set foten ned for vindkraft i delar av kvammafjella og alle vurderte område i Jondal.


Login HF