Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. Februar 2019

Fryktar at samlokalisering tyder starten på slutten


Er det akseptabelt å gje yrkesfagelevar delar av opplæringa i Norheimsund om resten av undervisinga ved Kvam vidaregåande skule føregår i Øystese?


Login HF