Publisert 08. februar 2019 kl. 15.00.

Litt om fulle sjøfolk og andre tilhøve

Kommentar: Lingalaks 40 år, med bok og lovord. (HF 05.02 2019). Vel og bra.

Men, kjære forfattarar, er det ikkje snart på tide å gravleggja uttrykket «fulle sjøfolk».

Eg tenkjer at den oppveksande slekt og alle andre «landkrabbar» bør tenkja litt over korleis de ser og omtalar yrkesgruppa «sjøfolk».

«Fulle folk på sjøen» hadde truleg passa betre. Det er i alle fall eit meir sannferdig uttrykk.

Om det ikkje enno har gått opp for dykk at desse sjøfolka var meir viktige for utfallet av 2. verdskrig enn alle «heltane» heime. Og, at handelsflåten og sjøfolka etter krigen og fram til «oljå», var den næringa som skaffa Noreg mest valuta og gjorde det mogeleg å byggja opp den norske velferdsstaten, så kan de sjå på dette som ei slags historieoppgradering.

Gunnar Melstveit,

pensjonert sjømann