Publisert 09. februar 2019 kl. 12.00.

Refleks: Sjåartal

Eg vedgår det gjerne. Ved å snu ryggen til, i beste fall ha eit halvt auge på helgeunderhaldninga på TV, er eg ukvalifisert til å ta del i store delar av samfunnsdebatten. Det er ikkje småtteri ein går glipp av. Dette stod klårt for meg etter ein lang hotell-frukost borti Byd’n nyleg.

Langt borte frå heimlege plikter fekk eg rikeleg tid til å fordjupa meg i papirutgåva til VG. Hovudoppslaget, ei real nyhendesak for underteikna, var den høgdramatiske hausten til Fredrik Skavlan. Bretta ut over fire!! heilsider!

Så naiv eg har vore. Har gått rundt og trudd at toppen av utakksame ekstremjobbar tilhøyrer statsministrar, presidentar og kongelege. Nei då, det er reine kremjobben mot det å vera TV-underhaldar i beste sendetid. Marerittet starta då talkshow-kongen flytta programmet frå NRK til TV2. Sjåar-tala fall som ein stein! Lindmo knuser Skavlan!» Dagspressa nytta krigstypar og serverte lesarane likelydande oppdateringar, helg etter helg. Medieekspertar analyserte og konkluderte i hytt og pine. TV2-toppane stakk hovuda saman og slo bastant fast at «slik kan det ikkje halda fram.» I panikk vart programmet flytta frå fredag til laurdag. Det hjelpte ikkje, katastrofen heldt fram!


Den abdiserte talkshow-kongen låg vaken om nettene og kaldsveitta. Og på toppen av det heile hadde familien ein nyfødd baby å ta seg av. Familieauken i løparfamilien Ingebrigtsen var truleg reine idyllen samanlikna med dette.

Såg seinast førre veke at Skavlan er oppegåande. Rett nok er han flytta til sein laurdagstid, når dei fleste går til sengs. Men han smilte og lo, det er eit godt teikn. Får tru han får oppleva ein ny vår!

Då er det til samanlikning sutalaust å forfatta ei refleks-spalte i ny og ne. Godt å vita at den neppe fører til at opplagstala stupar, med etterfylgjande tordentale frå HF-redaktøren ...