Publisert 08. februar 2019 kl. 12.17.

Kongeparet kjem til Jondal


Kong Harald og dronning Sonja kjem til Jondal tysdag 18. juni.


Det går fram av ei pressemelding frå Jondal kommune.

– Dette var ein svært hyggeleg beskjed å få. Det er fyrste gong at kongeparet er på offisielt besøk i Jondal, og me er svært glade for å få mogelegheita. Dette vil verta ein festdag me sjeldan før har opplevd, skriv ordførar Jon Larsgard (Sp).

Kongeparet skal vera i Hordaland i tre dagar, og startar i Jondal på føremiddagen tysdag 18. juni. Same ettermiddag reiser paret vidare til Odda. Dagen etter får Granvin og Ulvik herad besøk, før fylkesturen vert avrunda med ein tur til Askøy 19. juni. Kongeskipet «Norge» vert nytta på turen.

Ordførar Jon Larsgard fekk vita om nyhendet i går. Med andre ord er det enno ikkje lagt handfaste planar for vitjinga i Jondal, som skal vara i halvannan time. Med så kort tid til rådvelde er ein tur til Folgefonna utelukka.

– Truleg vert aktivitetane knytte til sentrum, seier han.

Programmet for dagen skal vera heilskapleg og må formast i samarbeid med dei andre kommunane og Fylkesmannen, fortel Larsgard.

Han veit ikkje kva som er bakgrunnen for vitjinga, men fortel at Hardangerrådet sende ein invitasjon for nokre år sidan. Om besøket er eit direkte resultat av det, veit han ikkje. Han påpeikar at kongeparet har uttrykt eit mål om å vitja alle norske kommunar, og at Jondal og Odda neste år vert del av ein større kommune.


I 2001 var kronprinsparet Haakon og Mette-Marit i Kvam, ei vitjing som fekk stor merksemd i rikspressa mellom anna på grunn av diskusjonen om rekninga for dei «kongelege vinslantane» på Sandven Hotel. Kong Olav var fleire gonger i Kvam.