Publisert 27. januar 2019 kl. 07.00.

Husk på små og store fugler med mat

Kulde og snø kan ta livet av mange fugler og andre dyr om vinteren. På denne tiden trenger de vår hjelp.

Ulike fuglearter har ulike behov, og det er viktig å fôre så variert som mulig. Solsikkefrø, frøblanding, havregryn, grovt brød, frukt og usalta fett er god fuglemat. Det er også viktig å sette ut lunkent vann når vannkildene fryser.

Fuglene foretrekker hjemmelagde meiseboller fremfor kjøpte. Dersom man kjøper meiseboller, er det viktig å ta av plastnettet og bruke egne beholdere for meiseboller. Småfuglenes klør kan bli hengende fast i nettet, og store fugler kan sluke hele meisebollen med nettet. Muggsopp er dødelig for fugler, så muggen mat må aldri gis.

Det er viktig å hjelpe også de store fuglene – de sliter også med kulde, snø og dårlig mattilgang om vinteren. Flere butikker leverer ut kasserte daggamle brød til dyremat. Måkene finner lite naturlig føde i havet på grunn av overfiske, og 7 av 10 arter som hekker i Norge, er rødlista. Vi bør unne måkene restene av vår overflod, og fiskeavfall fra fiskeindustrien bør gå tilbake i havet – som kompensasjon for maten som tas fra sjøfuglene.


Anti-brødkampanjen som har vært drevet overfor vannfugler, er ikke faglig begrunnet og har gjort stor skade. I England meldes det om undervektige svaner som sulter fordi folk har sluttet å gi dem mat. Kampanjen har feilaktig hevdet at brød forårsaker «englevinge» hos vannfugler – en medfødt defekt som ikke skyldes kosthold. Vannfugler går etter planteføde med konsentrert næringsinnhold, og kornprodukter som brød ligger nært opp til deres naturlige føde.

Det er gode tradisjoner i Norge for å hjelpe dyr med mat vinterstid. Det er en trivelig aktivitet som gir fine opplevelser med ville dyr og som redder liv.

Jenny Rolness,

Dyrenes Rett