Publisert 19. januar 2019 kl. 20.54. Oppdatert 19. januar 2019 kl. 21.05.

Kvemming på topp i MDG


Natalia Golis (38) er fylkesordførarkandidat i Vestland.

Glad for tilliten

Fylkesleiaren vart i helga vald til toppkandidat på vallista til MDG.
– Eg er utruleg glad for tilliten og ser fram til å jobba for at Vestland vert ein spydspiss for å oppnå berekraftmåla til FN, seier Golis i ei pressemelding frå MDG Vestland.
Ho er gruppeleiar i MDG i Hordaland i dag. Ho har røynsle frå næringsutvikling og mastergrad i arabisk.
Mark Taylor frå Fjaler er andrekandidat. Ungdoms- og tredjekandidat er Pauline Tomren frå Osterøy. Øyvind Strømmen frå Samnanger, tilsett i Kvam herad, er femtekandidat

Natur og samferdsle

Golis seier målet er å få ei stor gruppe i fylkestinget og koma i posisjon. Ho seier innsats for kystnaturen og kursendring i samferdslepolitikken vert særleg viktige saker for MDG.
Oppdrettsnæringa må såleis rekna med strengare miljøkrav om MDG får makt. Heller enn nye motorvegar vil partiet satsa på mjuke trafikantar i sentrale strok og vegutbetring og rassikring i mindre sentrale strok.