Publisert 15. januar 2019 kl. 16.00.

Alternativ visjon – «Ny, frisk og livskraftig»

Sigbjørn Linga skreiv ein god kommentar om visjon og manglande sådanne i siste HF. Det er bra med refleksjon. Han har blant anna heilt rett i at KrF ikkje vil stemma på j...- forslaget. Men eg tek utfordringa med å føreslå eit alternativ: «Ny, frisk og livskraftig.»

Ny – fordi oppdraget er å byggja ein ny kommune – ikkje berre å slå saman tre, eller at Odda overtek to andre. Vi skal bli ein ny kommune der kvalitetane i dei tre kommunane i samspel kan bli betre enn tre kvar for seg.

Frisk – fordi vi er så privilegerte at vi stort sett har rein luft, reint vatn, miljøvennleg energi og flott natur. Elles i verda er dette verdiar som få har, og vi må gjera vårt til at vi og generasjonar etter oss framleis kan ha det slik.

Livskraftig – til trass for klimatruslar og demografiske statistikkar. Næringsliv i ulike former er viktig og skal prioriterast. Det er rom for å kjempa for arbeidsplassar – sjølv om vi kan vera ueinige om prosess og plassering. Vi skal vera framtidsretta, satsa på nye ting når sjansen byr seg, ta vare på kvarandre og naturen rundt oss og saman skapa ein attraktiv og livskraftig kommune.


Reidun Haugen Dalseth,

Ullensvang KrF