Publisert 12. januar 2019 kl. 11.00.

Refleks: Ein god start

Ein god start er gull for motivasjonen. Difor lurer eg ofte meg sjølv til å tru eg er godt i gang med noko før eg har byrja. I morgon skal eg til dømes starta to-do-lista mi med: «1: Skriv Refleks, 2: Lever Refleks, 3: Klapp deg sjølv på skuldra». Så har eg juksa littegranne og kan skriva smilefjes bak tre punkt før morgonkaffien er ferdig gurgla. Kall meg lettlurt, men ei optimistisk innstilling er ofte halve jobben. Det funkar for meg.

Denne kjensla vil eg òg ha med inn i det nye året, for å sikra at 2019 vert eit år med handlekraft og driv. Og det viktigaste blant ynska mine er truleg å gjera mitt for å ta betre vare på jorda ungane mine skal verta vaksne på. Heldigvis er eg samd med dei fagfolka som meiner at me må vera klimaoptimistar og løfta saman. Eg treng heller ikkje lura meg sjølv for å sjå at mykje allereie er snudd, og at innsatsen folk gjer rundt om, gir avkastning.

I Kvam går til dømes Miljøbutikken «Plant eit tre» og Kjøpe-og-sal-gruppene på Facebook så det susar. Det er tøft at mange eg kjenner både gav og fekk fine, brukte gåver under treet i fjor. 2018 var òg året då heile Øystesevassdraget vart verna, takka vere folk som følgde med og engasjerte seg før det var for seint. Globalt viste forsking like før jul at holet i ozonlaget vert stadig mindre, og truleg vert fullstendig reparert innan 2060. Og på same tid vedtok EU eit forbod mot unødvendig eingongsplast, inspirert av stadar som New Delhi og Frankrike. Minst 24 afrikanske land har for lengst forbydd plastposar. Lokalt engasjement, underskriftskampanjar og gode avtalar monnar. Difor gjev eg 2019 eit klapp på skuldra og smilefjes for ein god start. Med fønvind i ryggen klarar eg gjerne å ta nokre grep sjølv òg. Så min kvardag iallfall ikkje fyller meir på to-do-lista til dei som kjem etter. Det er ein god start. Godt år!


Tonje Noréa Gauden