Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. Januar 2019

Måtte ta sjøvegen då steinsprang stengde skulevegen


Medan skuleborna syntest at den alternative skuleskyssen var kjekk, meiner ordførar Jostein Ljones (Sp) at ein må komma i gang med rassikring på fylkesveg 7.


Login HF