Publisert 11. januar 2019 kl. 12.30.

Snakkar om utvida, regional samrøre

Kan Hardanger, Voss, Sogn og Vaksdal samarbeida tettare? Ordførarar frå områda møttest 9. januar for å drøfta spørsmålet i lys av at fylkesgrensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland forsvinn om eit knapt år.

– Me har unike kvalitetar og mange likskapstrekk som me kan byggja på i eit samarbeid, seier leiar Jan Geir Solheim i Sogn regionråd i ei pressemelding frå Hardangerrådet.

Ordførarane snakka om sams utfordringar og mogeleg samarbeid, og meiner drøftingane kan vera starten på noko nytt i den indre delen av nye Vestland fylkeskommune.

– Me vil drøfta i kommunane og sjå på kva samarbeidet kan handla om, seier leiar Hans Petter Thorbjørnsen i Hardangerrådet.