Dette er ein artikkel for abonnentane våre

10. Januar 2019

– Zipline krev reguleringsplan


Ziplineprosjektet i Norheimsund er spanande og vil gje heradet ein ny attraksjon for innbyggjarane, reiselivet og næringslivet.


Login HF