Publisert 09. januar 2019 kl. 11.53.

Charlotte hadde nettopp passert rasstaden


Charlotte Lingener sykla frå Norheimsund til Steinstø tysdag ettermiddag. Mindre enn eit minutt etter at ho passerte Skredo, høyrde ho eit smell like bak seg.


– Det var ein del vegarbeid i området, og eg rekna med lyden stamma frå arbeidet. Difor tenkte eg ikkje meir på det før etter at eg var komen heim og fekk vita om raset. Då skjøna eg kor nær eg var å verta treft av steinmassane, fortel ho.

Det var NRK Hordaland som fyrst fortalde historia til Lingener.


– Vert uroleg

Trass i opplevinga er det ikkje aktuelt for syklisten å slutta å sykla på strekninga.

– Ein vert uroleg når slike ting skjer, men me som har valt å busetja oss her, har ikkje noko val. Dette er ei strekning me brukar mange gonger kvar dag til å koma oss til og frå jobb, køyra borna til og frå skulen og til å handla. Eg og mannen min deler på éin bil. Ein av oss må sykla for å koma på jobb. Men eg kjem nok til å halda auga med massane i området for å sjå om noko har flytta på seg framover. Samstundes nyttar det ikkje å tenkja for mykje på slike ting, seier ho.

Onsdag føremiddag er vegen framleis stengd. Lingener er ein av dei som ikkje kom seg på jobb.

– Det er sett opp båt frå Steinstø til Øystese, men det vert ein del logistikk å koma seg frå Øystese til Norheimsund. I min jobb har eg høve til å ha heimekontor, men det er jo ikkje alle som kan det. Både mannen min og borna måtte reisa med båten, fortel ho.


Negativt for turistnæringa

Lingener er marknadssjef i Visit Hardangerfjord AS og er i kontakt med ei lang rekkje turoperatørar kvart år. Mange turoperatørar uroar seg over vegsituasjonen i Hardanger.

– Dette er eit område der det ferdast mange turistar både med bussar og privatbilar. Når vegane vert stengde, vert mange råka i reiselivsnæringa òg. Turoperatørar er opptekne av føreseielegheit og tryggleik. Dei må vita at turistane kjem seg dit dei skal til rett tid. Er dei usikre på det, kan me risikera at dei heller vel andre reisemål. Difor er det viktig å gjera noko slik at vegane vert trygge både for dei som bur her og for dei som reiser til regionen og legg att pengane sine her, seier ho.