Publisert 08. januar 2019 kl. 12.53.

Engasjement for betre livskvalitet

Laurdag arrangerer Hardangerakademiet ope møte med Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Nord universitet.

Tema for møtet er levande lokalsamfunn og lokaldemokrati, og Jakobsen vil drøfta korleis ein kan skapa engasjement og deltaking for å utvikla livskvaliteten i samfunnet, i samspel med berekraftig miljø, levande kultur og livskraftig økonomi.

Det skriv Hardangerakademiet i ei pressemelding.

Jakobsen er for tida aktuell med ei bok om økologisk økonomi.

Dess fleire politikarar som deltek, dess betre vert utbytet for alle, ifølgje meldinga frå akademiet.