Publisert 08. januar 2019 kl. 18.56. Oppdatert 08. januar 2019 kl. 21.17.

Vegen stengd ved Steinstø etter ras i ettermiddag


Ei stor steinblokk rasa ned på fylkesveg 7 ved Steinstø i ettermiddag. Vegen vert stengd minst til onsdag føremiddag.
Vegen vert ikkje opna att i dag, melder Vegtrafikksentralen i region vest i Statens vegvesen.

Kartlegg løysingar

Mørket gjer det uråd for geologar å granska området før i morgon tidleg. Dermed er det lite truleg at ungdomsskuleelevane frå Ålvik kjem seg til skulen i Øystese til vanleg tid onsdag.
Rådmann Anita Hesthamar i Kvam herad seier det vert arbeidd med å kartleggja alternative løysingar for elevane. Ho opplyser elles at det er ordna med bakvakt i Ålvik i staden for i Øystese i pleie og omsorg. Treng nokon aust for raset legevaktteneste, finst det tilbod på Voss.

Høveleg namn

Ifølgje trafikkoperatør Jan Marøy ved Vegtrafikksentralen rasa blokka ut i vegen ved Skredo, om lag to hundre meter aust for og altså på Ålvik-sida av avkøyrsla til Klyvevegen og Fykse.
Dermed kjem dei busette på Fykse seg framleis til sentrale strok i Kvam, medan dei som bur på strekkja Steinstø–Ålvik er «innesperra» og eventuelt må reisa via Voss og Trengereid eller Utne og Jondal for å koma til Norheimsund og Øystese.
Vegen skulle uansett ha vore stengd mellom klokka 22 og 06 i natt på grunn av vegarbeid.