Dette er ein artikkel for abonnentane våre

07. Desember 2018

Knuser sparegrisen for vedlikehald og museumsprosjekt


Dei folkevalde klarar ikkje å venta med å forsyna av havbruksfondet til retningslinene for bruken er på plass. Mest vil dei ofra for å bøta på gamle vedlikehaldssynder.


Login HF