Dette er ein artikkel for abonnentane våre

06. Desember 2018

Barnevern får bergenshjelp


Barnevernet i Kvam er ikkje rusta til å ta hand om akuttsituasjonar utanom kontortida. No kan heradet få hjelp frå Bergen kommune.


Login HF