Publisert 04. desember 2018 kl. 00.01.

Veitrasé ved Steinsdalsfossen

Ser i HF at politikerne i Kvam herad må velge trasé med ny bro over Steinsdalelva.

Jeg ser for meg at broa og veien opp til Rosselandsvegen 20 går over brua og langs elva frå nedre del av parkeringsplassen og opp til den møter den gamle Rosselandvegen overfor bygningene til turistdelen. Det vil også være med og hindre deling av gården til Henning Øvsthus, og så blir stigningen slakkere.

En kan også legge veien så nær elva på skikkelig murfylling, og derved hindre erosjon ved store nedbørsmengder, som det i dag viser seg at det blir. Så dette blir en bedre trasé på lang sikt.

Se skissen som viser dette. Har ikke tro på at denne forandringen blir stort dyrere enn det som er vist.

Torleif Hamre,

Omastrand, 30. 11.2018