Publisert 04. desember 2018 kl. 14.38.

Oljelekkasje på jondalsferja

Ferjesambandet mellom Tørvikbygd og Jondal er innstilt på grunn av teknisk svikt, melde Norled på nettsida si klokka 13:42 tysdag ettermiddag.

Sambandet er venta å vera i normal drift frå 17:05.

Inge André Utåker, regionssjef for ferjer i Norled, seier at ein ikkje er heilt sikker på kva problemet er, men at det er problem med ei kopling. Det har vore ein stor oljelekkasje. Det har ikkje leke olje i sjøen, seier Utåker.

– Ferja klarar ikkje å køyra meir, og me er redde for alvorlege skader i anlegget, seier Utåker.

Frå 17:05 set Norled midlertidig inn ei av sine eigne ferjer. Norled arbeider for å leiga inn ei anna ferje frå onsdag kveld av.

Fram til ny ferje er på plass, er det sett inn ein skyssbåt som skal frakta passasjerar over fjorden. Skyssbåten vil følga vanleg ruteplan.

Norled viser til alternative reiseruter. Også ferjesambandet mellom Kinsarvik og Utne er innstilt på grunn av tekniske problem. Også her er ein skyssbåt for passasjerar sett inn. På denne strekninga vert det nok eit lengre opphald, seier Utåker.