Publisert 05. desember 2018 kl. 00.01.

Gjev vekk julegåver i Jondal


Treng du julegåver, men vil sleppa å betala, kan gratisbutikken i Jondal, som opnar i dag, vera eit alternativ.


5. desember markerer FN frivilligdagen. Jondal frivilligsentral feirar dagen med å utvida gratisbutikken, fortel dagleg leiar i frivilligsentral, Kristine Drake.

– Det siste året har me hatt eit stativ like ved inngangen til frivilligsentralen. Der plasserer me ting og tang som folk leverer inn. Alle kan koma og forsyna seg så lenge sentralen er open. Så vidt eg veit, er gratisbutikken i Jondal ein av tre gratisbutikkar i landet, fortel ho.

For å få større plass, har gratisbutikken flytta inn i lageret til Handverksmessa i Jondal, som held til i nabolokala.

– Håpet er at gratisbutikken skal vera i lageret ei veke, og at den skal vera open kvar dag. Men det er avhengig av at me får tak i frivillige som vil stå i butikken, seier Drake.

Folk har vorte oppmoda om å levera inn ting dei ikkje har bruk for, måndag og tysdag denne veka.

– Det folk har levert inn, måtte vera reint og i brukbar stand. Me tek ikkje imot bos. Me har heller ikkje kunna ta imot møblar og andre store gjenstandar, seier Drake.


Det er ikkje eit krav at ein må levera inn noko for å ta med seg noko frå gratisbutikken.

– Me håpar at flest mogleg ser dette som ei moglegheit til gjenbruk. Me ønskjer å bidra til sosial utjamning ved å tilby alle moglegheit til å få til dømes klede, sko, bøker, ski eller leiker til seg sjølve, born og slektningar, seier Drake.