Publisert 15. november 2018 kl. 09.41.

Lèt det bli lys fleire stader

Harald Bruhjell får oppfylt ynsket om eit ekstra veglys på Hammaren. Kommunen vil ta på seg kostnaden og tinga lyset frå Hardanger energi AS. Planen var å ta søknaden opp i revisjonen av trafikksikringsplanen, men kommunen har ikkje ressursar til å revidera planen, skriv rådmannen til Bruhjell.

Også Sigbjørn Svåsand og fleire andre på Svåsand får oppfylt ynsket om eit nytt lys i Rossvollvegen.