Dette er ein artikkel for abonnentane våre

15. November 2018

– Nei takk til vindmøller!


Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) bad om fagleg informasjon av overordna karakter. Heradsstyret i Kvam svara med klar melding.


Login HF