Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. November 2018

Føreslår nye takstar i Kvammapakken: Bilistane må grava djupara i lommeboka for å passera


Medan takstane i Jondalstunnelen minkar, vil det snart verta monaleg dyrare å passera ein bompengestasjon i Kvammapakken. Særleg tunge køyretøy vert råka av prisauken.


Login HF