Publisert 22. oktober 2018 kl. 10.22.

Viktig dag for kommuneplanen i Kvam

Ynskjer du å få med deg kva fylkespolitikarane synest om framlegget til kommuneplan for Kvam, bør du setja av nokre timar i ettermiddag. Då skal utval for kultur, idrett og regional utvikling (KIRU) drøfta mellom anna denne saka i eit møte i Kvam rådhus. Møtet byrjar etter planen klokka 13.

På føremiddagen skal utvalet gjennomføra det som er årsaka til at møtet finn stad i Kvam, nemleg ei synfaring for å studera ulike framlegg i planen ute i felten. Etter ein kort presentasjon av planen i rådhuset set dei folkevalde seg på ein buss. Ruta vert Norheimsund–Øystese–Ljones–Norheimsund. Kanskje stoggar bussen på Fonneland for at dei folkevalde skal få sjå landskapet og kulturminna som fylkesrådmannen vert råka av eit eventuelt oppdrettsanlegg sør for Kvamsøy.